Hoofdpijn o.b.v. gebruik stoffen of onthouding daarvan

Hoofdpijn na gebruik van bepaalde stoffen of juist onthouding er van, komt voor in de volgende situaties:

  • Acuut gebruik of blootstelling aan stoffen ( parfums, chemische dampen).
  • Medicatie Overgebruiks Hoofdpijn (MOH)
  • Bijwerking chronisch gebruik medicatie
  • Onthouding van stoffen (cafeïne) = onttrekkingshoofdpijn.