Hoesthoofdpijn

Hoesthoofdpijn is een zeldzame vorm van hoofdpijn. Men maakt onderscheid in een primaire (benigne) hoesthoofdpijn en een secundaire hoesthoofdpijn, waarbij een intracraniële aandoening aanwezig is. Primaire hoesthoofdpijn komt bij ongeveer 1% van de bevolking voor.

Aanvullende diagnostiek dient verricht te worden om secundaire hoesthoofdpijn uit te sluiten

Symptomen primaire hoesthoofdpijn

De volgende symptomen zijn kenmerkend voor hoesthoofdpijn:

  • hoofdpijnklachten die optreden na hoesten of persen, maar niet na aanhoudende fysieke inspanning;
  • hoofdpijn ontstaat plotseling;
  • vaak van korte duur, korter dan één minuut;
  • geen begeleidende verschijnselen zoals misselijkheid e.d.;
  • hoofdpijn aan twee zijden van het hoofd.